Liên Đội TNTP Hồ Chí Minh trường TH Hùng Vương chỉ đạo Đại Hội Chi Đội đồng loạt

Liên Đội TNTP Hồ Chí Minh trường TH Hùng Vương chỉ đạo Đại Hội Chi Đội đồng loạt

Liên Đội TNTP Hồ Chí Minh trường TH Hùng Vương chỉ đạo Đại Hội Chi Đội đồng loạt
Liên Đội Trường TH Hùng Vương có tất cả 6 Chi Đội ( 165 đội viên). Dưới sự chỉ đạo của Liên Đội, sáng ngày 16 tháng 9 năm 2016 các Chi Đội của Liên Đội trường TH Hùng Vương đã đồng loạt tổ chức Đại Hội Chi Đội. Đại Hội báo cáo tổng kết những hoạt động công tác Đội mà mỗi Chi Đội đã đạt được trong năm học 2015-2016, đồng thời đề ra phương hướng hành động của Chi Đội năm học 2016-2017. Đại Hội bầu ra Ban Chỉ Huy Chi Đội để lãnh đạo phong trào Đội năm học 2016-2017 và bầu 5 bạn đội viên xuất sắc tham dự Đại Hội Liên Đội. Đại Hội Chi Đội của tất cả các Chi Đội của Liên Đội trường TH Hùng Vương diễn ra trong không khí trang nghiêm, phấn khởi và thành công tốt đẹp./.
Một số hình ảnh:
Tác giả bài viết: Doãn Thị Ý-TPT